ห้องสัมมนาเล็ก

ห้องสัมมนาเล็กสามารถจุได้ประมาณ 30-50 ท่าน
มีเวทีและอุปกรณ์พื้นฐานครบครันสามารถใช้จัดประชุม อบรม จัดเลี้ยงสังสรรค์ หรืออื่น ๆ ได้ 

ห้องสัมมนากลาง

ห้องสัมมนากลางสามารถจุได้ประมาณ 80-100 ท่าน
มีเวทีและอุปกรณ์พื้นฐานครบครันสามารถใช้จัดประชุม อบรม จัดเลี้ยงสังสรรค์ หรืออื่น ๆ ได้ 

ห้องสัมมนาใหญ่

ห้องสัมมนาใหญ่สามารถจุได้ประมาณ 200-400 ท่าน
มีเวทีและอุปกรณ์พื้นฐานครบครันสามารถใช้จัดประชุม อบรม จัดเลี้ยงสังสรรค์ หรืออื่น ๆ ได้
Powered by MakeWebEasy.com