"ธาริดา แกรนด์วิว รีสอร์ท"
บริการห้องพัก อาหาร & เครื่องดื่ม กิจกรรม ดนตรี และห้องประชุม
สำหรับจัดอบรม-สัมมนา , จัดเลี้ยง-สังสรรค์ , รับน้อง-ค่ายกิจกรรม
เช่าพื้นที่สำหรับจัดงานมงคลสมรส และอื่น ๆ
รองรับสูงสุดถึง 400 ท่าน

LUNCH BOX (อาหารกล่อง)