*หมายเหตุ : สำหรับวันหยุดนักขัตฤกษ์ใช้เรทราคาเดียวกับราคาวันศุกร์-เสาร์

โรงแรม A01-10

โรงแรม A11-26

โรงแรม D01-08

ธิดาดาว 01-08

บุษบา 01-02

ชมดอย